S.C. OSH CONSULT S.R.L. BUCURESTI

realizeaza urmatoarele servicii:

Consultanta privind implementarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale, conform standardului SR OHSAS 18001:2008

  1. Efectuarea analizei initiale;
  2. Elaborarea documentatiei sistemului de management (respectiv actualizarea documentatiei sistemului de management integrat - calitate, mediu, SSM);
  3. Audit intern.

Activitati de prevenire si protectie, conform cerintelor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si normelor metodologice de aplicare (HG nr.1425/2006), in principal:

  1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe locuri de munca/posturi de lucru;
  2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
  3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
  4. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
  5. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin;
  6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor;
  7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asistenta privind informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.