S.C. OSH CONSULT S.R.L. BUCURESTI 

  • Serviciu extern de prevenire si protectie abilitat
  • Activitati de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

 

Legea nr.319/2006 prevede obligatia angajatorului de a asigura si controla cunoasterea si respectarea de catre toti lucratorii a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Realizarea acestei obligatii se face prin lucratorii desemnati, prin propria competenta, in cazul in care angajatorul si-a asumat atributiile in domeniul SSM, sau prin contractarea unui serviciu extern de prevenire si protectie (art.13 lit.f).

In acelasi timp, o organizatie care a implementat un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale pe baza standardului SR OHSAS 18001:2008 trebuie sa asigure evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie (pct.4.5.2).

 

 09.08.2010   La Editura AGIR, in seria "Management", a aparut cartea   Managementul securitatii si sanatatii in munca. Ghid de evaluare a conformarii cu cerintele legale

Punctul principal al lucrarii il constituie metoda de evaluare a conformarii cu cerintele legale, aplicabila oricarei intreprinderi, indiferent de marime, domeniul de activitate sau optiunea pentru implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca.

Prezentarea metodei

pret: 45 lei (TVA inclus) + taxe postale (Posta Romana sau curier rapid)
Informatii si comenzi: office@oshconsult.ro

 Noutati legislative
HG nr.955/08.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.661/27.09.2010
Ordinul nr.455/14.06.2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca
  • Dosarele de abilitare intocmite conform prevederilor art.37 din HG nr.1425/2006 se transmit catre comisiile de avizare si abilitare din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca;
  • Comisia de avizare si abilitare teritoriala se intruneste ori de cate ori este solicitata, dar nu mai putin de o data pe trimestru;
  • Data intrunirii se afiseaza la sediul inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pe pagina internet a acestora, cu cel putin o luna de zile inainte.
 
 HG nr.510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.427 din 25 iunie 2010 abroga Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.915 din 10 noiembrie 2006